De kosten van een begrafenis zijn per gemeente verschillend. Elke gemeente hanteert eigen tarieven voor graf delven en dichten, langjarige huur (minimaal 10 jaar) en onderhoud van de begraafplaats. Daarnaast komen er nog kosten bij voor een grafmonument. Vooraf informeer ik bij de begraafplaatsbeheerder wat is toegestaan. De kosten voor begraven kunnen variëren van 2000 tot 4000 euro in de regio Waterland en omgeving.

Ja, dit mag. Het lichaam en het gezicht van de overledene moeten wel geheel zijn omhuld door een kist, mand of wade. Meer informatie over diverse vormen van rouwvervoer, vindt u op de pagina ‘Vervoer’.

De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Het uittreksel uit de akte van overlijden heeft u nodig als u bijvoorbeeld bij de notaris een verklaring van erfrecht moet aanvragen, abonnementen wilt opzeggen, de uitvaartpolis wilt laten uitkeren, de bankrekening wilt beëindigen of wijzigen. Ik verzorg de aangifte van overlijden. U ontvangt van mij een digitaal exemplaar en het origineel gewaarmerkte uittreksel.

Als de kist van hout is, kan dit altijd. De kisten die ik aanbied zijn door de crematoria gecertificeerd. Als er gekozen is voor een kartonnen of vilten kist of een kist bekleed met wollen stof, dan informeer ik vooraf of deze geschikt is voor crematie. In de kist mag geen glaswerk aanwezig zijn (ook geen bril) of ander materiaal dat kan leiden tot beschadiging van de oven (bijvoorbeeld een mobiele telefoon of pacemaker).

De wet zegt dat de uitvaart moet plaatsvinden uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van het overlijden. Voorbeeld: iemand overlijdt op vrijdag. Dan vindt de uitvaart uiterlijk plaats op maandag na het tweede opvolgende weekeinde. De uitvaart vindt in dit geval plaats op de 11e dag na de dag van het overlijden.

Nee, dat hoeft niet altijd. Als het lichaam van een overledene wordt gebalsemd (dit heet thanatopraxie en is een lichte vorm van conserveren van het lichaam), hoeft het lichaam niet te worden gekoeld. Als hier geen sprake van is, dan verdient het sterk de voorkeur om het lichaam te koelen.

Een naturaverzekering is een uitkering in de vorm van levering van goederen en diensten door de maatschappij waar u uw uitvaartverzekering hebt afgesloten. In uw polis staat beschreven wat de omvang is van het totaal aan goederen en diensten. Denk hierbij aan een bepaald type kist, het aantal rouwkaarten, gebruik van een bepaald type rouwauto, gebruik van een crematorium/begraafplaats et cetera. Als u een andere uitvaartondernemer kiest, krijgt u de verzekerde waarde van het goederen- en dienstenpakket in geld uitgekeerd.

Een kapitaalverzekering keert een bedrag uit zoals genoemd in de polis, waarvoor u zich bij overlijden heeft verzekerd. Dit kapitaal is onder andere bedoeld om de kosten van de uitvaart te kunnen voldoen. Mijn advies: controleert u jaarlijks of u voldoende bent verzekerd.

Ja, dat mag. U bent vrij om uw eigen uitvaartondernemer te kiezen, ongeacht óf en waar u bent verzekerd.

Dit verschilt per krant. De lengte en breedte van de advertentie bepalen de prijs en daarnaast de oplage en het verspreidingsgebied van de krant. Adverteren in een zaterdageditie is meestal duurder. Een gemiddelde rouwadvertentie in een lokale krant kost rond 250 euro, in een regionaal dagblad tussen de 350 en 900 euro. De prijs voor een zelfde advertentie in een landelijk dagblad ligt al gauw boven de 1000 euro.

Dit kan zeker. Op memori.nl is het mogelijk om een digitale condoleancepagina te maken. De link van de pagina vermeld ik dan in de rouwkaart en de advertentie, zodat condoleanceberichten kunnen worden geplaatst, evenals mooie herinneringen, filmpjes en favoriete muziek.

De kosten voor een crematie liggen rond € 1200,-, dit is inclusief crematierecht en het bewaren van de as voor maximaal 6 maanden. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor gebruik van de aula en eventueel de koffiekamer met gebruik van consumpties. In crematoria gelden standaardtijden en verlengingen, met bijbehorende kosten.

Als de wade van 100% katoen is, is dit toegestaan. De overledene ligt op een houten opbaarplank. Ik informeer altijd vooraf bij het crematorium naar de mogelijkheden.

Nee, hiertoe bent u niet verplicht. U bent vrij om een locatie te kiezen waar u de afscheidsbijeenkomst wilt houden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw dierbare na een afscheidsdienst op een andere locatie, in kleine kring te begeleiden naar het crematorium.

Allereerst hangt dit af van de wens van de overledene zelf (indien bekend) en de nabestaanden. Als opbaring thuis niet gewenst is, kan  worden gekozen voor een uitvaartcentrum of een andere locatie. Een reden om niet thuis op te baren kan zijn dat er geen goede geschikte plaats in het huis is (bijvoorbeeld te weinig ruimte). Ik onderzoek in ieder geval altijd of het mogelijk is om wel thuis op te baren.

Niemand kan u verplichten tot het afsluiten van een uitvaartverzekering. U kunt bijvoorbeeld zelf geld reserveren voor de uitvaart. Als u wel tegen uitvaartkosten bent verzekerd bij een onderneming die ook uitvaarten kan verzorgen (denk hierbij aan PC, Yarden, Dela, Monuta), leest u dan vooral goed uw polisvoorwaarden. Daarin staat waarvoor u bent verzekerd. Zie ook het antwoord bij de vraag: ‘Wat is het verschil tussen een natura- en een kapitaalverzekering?’

Ja dat mag. U kunt locaties zelf bespreken om een afscheidsdienst te houden. U kunt via internet een kist uitzoeken en bestellen. Maar u kunt er tegenaan lopen dat bijvoorbeeld een uitvaartcentrum of crematorium alleen afspraken wil maken met een uitvaartondernemer. Ik zoek samen met u naar de mogelijkheden om naar uw eigen ideeën, wensen en keuzes een waardevol afscheid te organiseren. Als uitvaartbegeleider kan ik u de zorg voor het “regelen” uit handen nemen, zodat u zelf alle tijd heeft om in rust afscheid te nemen.

Ja, dat kan. Als u zelf in de gelegenheid bent de opmaak te verzorgen (met foto, tekst, etc.) en te laten printen, dan kunt u dit zelf regelen. Ik werk samen met een drukkerij, die de rouwkaart opmaakt, print en levert.

Mijn basistarief bestaat uit arbeidsloon, 24/7 bereikbaarheid, reistijd, belkosten, overheadkosten (administratie, verzekeringen, kantoorkosten, internet, etc.) en het boekje ‘Zorgen Erna’ met zeer nuttige informatie over de afhandeling van nalatenschap en alle andere administratieve zaken.

Bij de begeleiding van een uitvaart overhandig ik het boekje ‘Zorgen Erna’ aan de opdrachtgever. Daarin staat onder andere alle informatie over afhandeling van de nalatenschap.

Dat kan, een berichtje is snel geplaatst op bijvoorbeeld Facebook. Als dit bericht wordt gedeeld en er mededeling wordt gedaan over de dag, locatie en tijdstip van de uitvaart, kunnen er onverwacht wel meer bezoekers komen dan vooraf gewenst.