De meest voorkomende verzekeringssoorten voor de kosten van een uitvaart zijn de naturaverzekering en de kapitaalverzekering.

De naturaverzekering dekt een pakket van goederen en diensten, waarvan u de omvang afspreekt met de verzekeraar. Uw premie is daarop afgestemd.
Een naturaverzekering wordt veelal afgesloten met een grote maatschappij die ook de uitvaart kan begeleiden. Dit hoeft echter niet: u bent vrij om uw eigen uitvaartondernemer te kiezen! Maakt u een andere keuze, dan vergoedt de verzekeringsmaatschappij een bedrag dat ongeveer gelijk staat aan de omvang van het pakket goederen en diensten dat anders door hen zou worden geleverd.

In geval van een kapitaalverzekering, wordt bij overlijden een bedrag ineens uitgekeerd. Dit bedrag is vastgelegd bij het afsluiten van de verzekering en in de polis opgenomen. U bent overigens niet verplicht uzelf te verzekeren voor de kosten van een uitvaart.